Skip til hoved indholdet
    Hjem Dagplejen Værd at vide om dagplejen

Værd at vide om dagplejen

Du har sikkert mange spørgsmål i forbindelse med dit barns start i dagtilbud. Vi prøver, at svare på nogle af dem her. Du er også altid velkommen til at ringe til os.

Hvis du er i tvivl, om du ønsker dagpleje eller vuggestue som pasningstilbud for dit barn, giver vi dig mulighed for at besøge en dagplejer, før du træffer dit valg.

Kontakt dagplejepædagog Lotte Barkholt

Dagplejens åbningstid ligger mellem kl. 06:00 til 17:00, dog med max. 48 timer hos den enkelte dagplejer.


Dagplejeren har individuelle åbningstider tilpasset forældregruppens behov.

Indenfor din dagplejers åbningstid, kan du og dit barn komme og gå som I vil. Dog er det vigtigt, at I kommer før 9, hvis dagplejeren har planlagt at skulle på tur med børnene, ellers kan I risikere at komme til en lukket dør.  

Hjertelig velkommen til dig og dit barn i dagplejen

Inden start i dagplejen

Når du har valgt at opskrive dit barn til dagpleje, vil du i god tid blive kontakte af en dagplejepædagog.

Målet er, at du så tidligt som muligt kan få at vide, hvor dit barn skal gå i dagpleje. - gerne senest ca. 2- 3 måneder inden start.  Når en plads tilbydes i dagplejen, er der mulighed for at besøge den anviste dagplejer.

Når du har takket ja til et pasningstilbud hos en dagplejer, vil du blive kontaktet af din dagplejeres dagplejepædagog for at aftale et startmøde.

Til startmødet drøftes b.la: aftale om start, gensidige forventninger, kost, søvn, praktiske information m.m.

 Vær opmærksom på:

  • at beregne ekstra tid til at aflevere/hente dit barn i dagplejen.
  • at give din dagplejer besked, hvis andre end  du som forælder afleverer/henter.
  • at  overholde aftalte møde/afhentningstider.
  • at give besked, hvis der er ændringer vedr. telefonnummer, adresse, nyt job osv.
  • at melde dit barn fri, så tidligt som muligt.
  • at raskmelde dit barn, dagen før det starter i dagplejen igen efter sygdom.

Her finder du en beskrivelse af det pædagogiske tilsyn i dagplejen

Tilsyn

Jf. dagtilbudslovens § 5 skal kommunalbestyrelsen sikre, at der føres tilsyn med alle dagtilbud i kommunen.

Målet med tilsynet er at sikre, at dagtilbudslovens formålsbestemmelser overholdes, herunder at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

Det pædagogiske tilsyn i dagplejen består af både anmeldte og uanmeldte besøg, der har til formål at sikre, at det enkelte dagplejehjem og legestue praktiserer i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, såsom dagtilbudsloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsloven. Tilsynet skal tillige sikre, at den ydelse, dagplejen leverer til forældre og børn, er i overensstemmelse med det serviceniveau kommunalbestyrelsen har besluttet.

Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det pædagogiske indhold i dagplejen, samt på hvilken måde opgaverne udføres. Herunder falder også tilsyn med sikkerhed, hygiejne og sundhed.

Når en dagplejer er fraværende på grund af kursus, sygdom, ferie eller andet, vil I blive tilbudt en gæstedagplejer til jeres barn. Vi bestræber os på, at det bliver ved en dagplejer, som jeres barn kender fra legestuegruppen. Dette er dog ikke altid muligt.

Her kan du læse om retningslinjer vedrørende børn og dagplejers sygdom.

Sygdom hos børn

Bliver jeres barn syg i løbet af dagen, vil dagplejeren kontakte jer. Dagplejeren vil orientere jer om barnets tilstand, og der aftales hvorvidt jeres barn skal hentet med det samme eller evt. senere.

Dit barn er syg, hvis det ikke kan deltage i den almindelige dagligdag i dagplejen.

Syge børn kan ikke afleveres i dagplejen. 

 

Sygdom hos dagplejer

Hvis dagplejeren bliver syg, ringer dagplejeren til dagplejekontoret i tidsrummet mellem kl. 05.45-06.15, herefter vil I modtage besked fra dagplejeapp med tilbud om gæstepleje fra den vagthavende dagplejepædagog.

I bedes besvare den modtagne besked, om I benytter tilbuddet eller ej.

Morgentelefonvagtens nummer er 24 86 20 46 - kl 05.45-8.00 (fredag -9.00) + mandag-torsdag 11.00-12.00

Dagtilbuddene i Assens-området
Pilehaven 93
5610 Assens

Nyttige links