Forside

Velkommen til Dagtilbuddene i Assens-området

- i en kommune med vilje og hjerte!

Dagplejen i Assens, Ebberup & Salbrovad

Naturvuggestuen Krummeluren

Naturbørnehaven Krummeluren

Børnehaven Østerled

Fuglereden

Dagtilbuddene i Assens

Velkommen til Dagtilbuddene i Assens-området.

Området består af:

Dagplejen i Assens, Ebberup og Salbrovad. Dagplejens force er det lille børnemiljø, hvor børnene har tætte relationer med hinanden og den voksne. Dagplejen mødes ugentligt i heldagslegestue i deres områder og her lærer børnene at begå sig i det større børnefællesskab og får relationer til de andre dagplejere. 

Børnehaven Fuglereden, Børnehaven Østerled og Krummeluren naturbørnehave- og vuggestue. Vores børnehaver og vuggestue ligger centralt i Assens. Der er gå-afstand til de forskellige børnehaver. Det betyder, at vi ofte besøger hinanden, styrker venskaber på tværs med fx fællesdage, ture ud af huset, lån af gymnastiksal mm. 

Dagplejen og børnehusene har en mangfoldig børnegruppe, hvor vi vægter det unikke barn. Dagplejen og børnehusene kendetegnes af en engageret forældregruppe samt en aktiv forældrebestyrelse.