Skip til hoved indholdet

Legestuer i Assens

En gang om ugen mødes alle børnene i vores legestuer.

I Assensområdet har vi 3 legestuer tilknyttet og de er fordelt henholdsvis i Assens, Salbrovad og Ebberup.

Legestuernes adresse

Assens:

 • Fuglereden, Korsvang 76, 5610 Assens
 • Grupper: Tirsdagsgruppen, onsdagsgruppen samt torsdagsgruppen

Salbrovad: 

 • Børnehuset Salbrohave, Barløsevej 11, 5610 Assens
 • Gruppe: Storkereden

Ebberup: 

 • Dagplejen, Skolevej 4, 5631 Ebberup
 • Gruppe: Ebberup

Sådan er der i vores legegrupper 

Dagplejens force er det lille børnemiljø, hvor børnene har tætte relationer med hinanden og kun en voksen. Det er vi stolte af, fordi forskning viser at børn udvikler sig bedst igennem trygge, genkendelige og nære relationer (Hansen 2013, Hart 2015).

Det er vigtigt børnene også lærer at begå sig i større børnefællesskaber, hvorfor alle børn og deres dagplejer er tilknyttet en legestuegruppe. I Assens kommunale dagpleje, tilbyder vi en ugentlig dag i heldagslegestue. Det betyder at på dit barns legestuedag både afleverer og afhenter du dit barn i legestuen, medmindre andet er aftalt med din dagplejer. 

Formål med heldagslegestue:

 • at give børnene mulighed for at udbygge deres legerelationer
 • at udvikle børnenes sociale kompetencer
 • at børnene lærer nogle eventuelle gæstedagplejere at kende
 • at tilbyde nye læringsmiljøer
 • at dagplejerene kan sparre med hinanden
 • dagplejepædagogen kan arbejde med pædagogisk udvikling i gruppen

Dagtilbuddene i Assens-området
Pilehaven 93
5610 Assens

Nyttige links