Skip til hoved indholdet

Dagplejepædagog og pædagogisk tilsyn

Om mig:

Jeg hedder Lotte Barkholt og er ansat som dagplejepædagog i Assens området.Jeg er uddannet pædagog i 1996 og har arbejdet inden for forskellige pædagogiske områder i mange år. Jeg har derfor stor erfaring inden for både normal og specialområdet.

                                                               

Min opgave er at understøtte dagplejerne i den pædagogiske praksis til gavn for alle børn i Dagplejen. Jeg samarbejder med tværfaglige samarbejdspartnere og har fokus på at alle børn i vores dagpleje oplever en hverdag med omsorg, trivsel og læring. Alle Børn skal føle sig værdifulde i fællesskabet i den lille gruppe i dagplejehjemmet. Vi arbejder altid med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan som tilgodeser alle de udviklingspunkter vi skal understøtte barnet i at mestre, så alle får de bedste forudsætninger for at lykkes i børnehaven og senere i skolen.

Jeg fører desuden tilsyn med den pædagogiske kvalitet, børnenes trivsel og udvikling, samt sikkerheden i hjemmene og i vores legestuer.

Vi er ét fælles børneområde i Assens, hvilket giver nogle gode betingelser for at skabe sammenhæng for vores børn. Fra dagpleje/vuggestue og videre i børnehave. Vi arbejder ud for den samme vision og de samme værdier og det er spændende at være en del af et stort fællesskab, hvor vi alle har et ansvar for at skabe et godt børneliv, i samarbejde med forældrene.

Jeg varetager morgenvagten og tilbyder gæsteplads i samarbejde med mine 4 kollegaer i Assens kommune. I modtager en besked via en dagpleje app, som i skal downloade på jeres mobil telefon. Her skal i tage stilling til om i ønsker en gæsteplacering. Navn og adresser kommer frem. Det fremgår også via appen, når jeres faste dagplejer er rask og kan tage imod jeres barn igen.  

Jeg kan rådgive og vejlede hvis I som forældre er usikre eller generelt har spørgsmål vedr. jeres 0-3 årige barn. Alternativt kan jeg hjælpe jer til hvem der kan vejlede i forhold til indsats.

Jeg står til rådighed på telefon / SMS : 24755866 mellem kl 8-15 og på mail: lobar@assens.dk

   

Tilsyn 

Jævnfør Dagtilbudslovens § 5 skal Kommunalbestyrelsen sikre, at der føres tilsyn med alle dagtilbud i kommunen.

Målet med tilsynet er at sikre at Dagtilbudsloven formålsbestemmelser overholdes, herunder at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

Det pædagogiske tilsyn i dagplejen består af både anmeldte og uanmeldte besøg, der har til formål at sikre, at det enkelte dagplejehjem og legestue praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, såsom Dagtilbudsloven, Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven. Tilsynet skal tillige sikre, at den ydelse, dagplejen leverer til forældre og børn er i overensstemmelse med det serviceniveau Kommunalbestyrelsen har besluttet.

Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i Dagplejen, samt på hvilken måde opgaverne udføres. Herunder falder også tilsyn med sikkerhed, hygiejne og sundhed.

 

Dagtilbuddene i Assens-området
Pilehaven 93
5610 Assens

Nyttige links