Fælles information

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af repræsentanter fra både dagplejen og børnehusene.

Forældrebestyrelsens medlemmer:

Formand: Sanne (Krummeluren)

Næstformand:

Forældrerepræsentanter:

- Cathrine (Krummeluren)

- Ida (Østerled)

- Ann Dorthe (Dagplejen)

- Nosheen (Østerled)

- Claudia (Krummeluren)

- Sahle (Suppleant)

- Alexandra (Suppleant)

Medarbejderrepræsentanter:

- Birgitte (Dagplejen)

- Jeannette (Børnehusene)

- Annette (Børnehusene)

 

Bestyrelsesreferater 2022