Dagplejen

Dagplejepædagog Lotte Barkholt

Jeg hedder Lotte Barkholt og er ansat som dagplejepædagog i Assens området.
Jeg er uddannet pædagog i 1996 og har arbejdet inden for forskellige pædagogiske områder i mange år.
Jeg har derfor stor erfaring inden for både normal og specialområdet.
Min opgave er at understøtte dagplejerne i den pædagogiske praksis til gavn for alle børn i
Dagplejen. Jeg samarbejder med tværfaglige samarbejdspartnere og har fokus på at alle børn i
vores dagpleje oplever en hverdag med omsorg, trivsel og læring. Alle Børn skal føle sig
værdifulde i fællesskabet i den lille gruppe i dagplejehjemmet. Vi arbejder altid med udgangspunkt i
den styrkede pædagogiske læreplan som tilgodeser alle de udviklingspunkter vi skal understøtte
barnet i at mestre, så alle får de bedste forudsætninger for at lykkes i børnehaven og senere i
skolen.
Jeg fører desuden tilsyn med den pædagogiske kvalitet, børnenes trivsel og udvikling, samt
sikkerheden i hjemmene og i vores legestuer.
Vi er ét fælles børneområde i Assens, hvilket giver nogle gode betingelser for at skabe
sammenhæng for vores børn. Fra dagpleje/vuggestue og videre i børnehave. Vi arbejder ud for
den samme vision og de samme værdier og det er spændende at være en del af et stort
fællesskab, hvor vi alle har et ansvar for at skabe et godt børneliv, i samarbejde med forældrene.
Jeg varetager morgenvagten og tilbyder gæsteplads i samarbejde med mine 4 kollegaer i Assens
kommune. I modtager en besked via en dagpleje app, som i skal downloade på jeres mobil telefon.
Her skal i tage stilling til om i ønsker en gæsteplacering. Navn og adresser kommer frem. Det
fremgår også via appen, når jeres faste dagplejer er rask og kan tage imod jeres barn igen.
Jeg kan rådgive og vejlede hvis I som forældre er usikre eller generelt har spørgsmål vedr. jeres
0-3 årige barn. Alternativt kan jeg hjælpe jer til hvem der kan vejlede i forhold til indsats.
Jeg står til rådighed på telefon / SMS : 24755866 og på mail: lobar@assens.dk
Jeg glæder mig til at møde jer alle, på opstartsmøder, i dagplejehjemmene og i Legestuerne.
Venlig hilsen
Lotte Barkholt
Dagplejepædagog
Dagtilbuddene i Assens-området
Pilehaven 93
5610 Assens.