Børnehaven Krummeluren

Personale

Brumbasserne

 • Evy, Pædagog

 • Jeanette, Pædagog

 • Gitte, Pædagogmedhjælper

Frøerne

 • Christian, Pædagog

 • Malene, Pædagog

 • Kenneth, Pædagogisk Assistent

Tusindbenene

 • Tanja, Pædagog

 • Maja, Pædagog

 • Annette, Pædagogisk Assistent

 • Pædagogstuderende

Ledelsen

 • Karin, Områdeleder

 • Mathilde, Faglig Leder

Andet personale

 • Stine, Madmor

 • Mette, Logopæd

 • Henriette, Kontor