Børnehaven Fuglereden

Børnehaven Fuglereden arbejder med konceptet "Fri for mobberi".

Fri for mobberi er pædagogisk materiale, der effektivt og lettilgængeligt forebygger mobning og styrker børnefællesskaber for 0 - 8 årige børn.

Fri for mobberi bygger på:

  • Mobning blandt børn er de voksnes ansvar
  • En forebyggende indsats er nødvendigt for at bekæmpe mobning
  • Inddrage tilskuerne til mobning
  • Udvikle børnefællesskaber, som bygger på tolerance, respekt,  omsorg og mod.